Allmänt om densitet och mätning av denna

När det talas om densitet så är detta ett ISO-certifierat mått av tätheten rörande ett specifikt ämne. Detta ämne kan vara i antingen fast eller flytande form. I alla de fall det handlar om densitet så kommer det alltid att vid en högre densitet i ett ämne, vara likvärdigt med att det ämnet har en större mängd massa per angiven volymenhet. Med andra ord kommer en hög densitet i ett ämne medföra att det blir mycket tyngre än de med lägre densitet. Av den anledningen används ibland istället en specifik vikt av ett ämne som en synonym för densitet.

Idag kommer det istället för att behövas göras mätningar vid allt rörande densitet finnas tabeller som behandlar olika ämnens densitet. Naturligtvis kommer det ibland även skilja på ett och samma ämne vilket då egentligen är något som också påvisar kvaliteten i det ämne som behandlas. När exakta värden ska fram handlar det alltså alltid om mätningar av ett ämnes täthet. Dessa mätningar utförs då med något som kallas för densitetsmätare. I det fallet kommer det då att finnas olika instrument samt beräkningar för detta. Här kallas instrumenten antingen för just densitetsmätare eller då det enbart gäller att mäta densiteten i vätskor hydrometer.

Vanliga användningsområden för densitetsmätare

Den första gången du kom i kontakt med och lärde dig något om densitet, var förmodligen under din tid i skolan på de timmar som handlade om fysik. Här kom du säkert också för första gången i kontakt med en densitetsmätare. För många är detta den enda plats i livet de kommer att använda sig av detta instrument och dessa beräkningar, vilket då gör att det av många anses som att enbart skolan använder dessa verktyg. Nu är detta långt ifrån sant, och med en gnutta tanke så förstår du säkert att dessa används inom forskning på många områden.

Nu är det inte bara där det handlar om att mäta densitet. Här kan det handla om att vara en producent av mycket exakta produkter som alltid måste ha samma vikt och samma kvalitet. I det fallet kommer det då att vara mycket viktigt att vara den som har kontroll på den densitet materialet som används har. Något som tillhör båda forskning och att vara äventyrare är att vara den som mäter snödensitet. Detta är något som glaciologer gör och även här handlar det om att använda en densitetsmätare. Detta är bara ett axplock av allt som detta verktyg kan användas för och rätt och slätt kommer allt som har med ett ämnes täthet att göra kräva en mätning av ämnets densitet.

Vilka funktioner har en densitetsmätare

När det gäller densitetsmätare så kommer det att finnas massor av dessa. I och med det så kommer det att finnas de med mycket små funktioner, medan det finns de som har massor av olika funktionella egenskaper. De instrument som går under namnen hydrometer och aerometer kommer att vara de som är de absolut enklaste. I det fallet handlar det om något så enkelt som ett mätrör, en flytkropp och ett blysänke. Efter det kommer sedan alla de portabla instrumenten som gör att du snabbt kan avläsa resultaten genom att bara förbereda en mätning och sänka ned provröret samt trycka på en knapp och läsa av det värde som visas.

Som sista och mest avancerade instrumenten för att avläsa olika ämnens densitet kommer all den större stationära apparaturen. Idag handlar dessa mest om datoriserade versioner med massor av olika funktioner som kan ge en rad olika förknippade mätvärden. Här kommer du också för det mesta att kunna få ditt mätvärde i massor av olika typer. Många gånger kommer det också att finnas en pekskärm samt möjlighet att ansluta minneskort, usb-stickor eller till och med datorer. Här handlar det helt enkelt om det rätta valet av densitetsmätare för det jobb som ska utföras.

Kunskaper för användning av densitetsmätare

Precis som du säkert kommer ihåg, om du drömmer dig bort till fysiklektionerna i skolan, så kommer det inte att behövas någon som helst gren av avancerade kunskaper för att kunna mäta ett ämnes densitet. Detta kan göra med ett vanligt provrör som du helt enkelt bara fyller med det som ska mätas och avläser resultatet. Här är det istället det område du jobbar inom vid användning av densitetsmätare som är avgörande för hur avancerat detta arbete kommer att vara. Något annat som också kommer att påverka hur lätt du får att använda en densitetsmätare kommer naturligtvis att vara beroende på av hur avancerat instrument du väljer att jobba med.